Skip to main content
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set
White Christmas Tray Set

White Christmas Tray Set

$74.00
Set of two milk glazed stoneware trays.